สถานที่พัก

ลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม
เพียงแค่แจ้งว่า การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ
จะได้รับส่วนลดพิเศษจองห้องพักขนาดใหญ่ จาก 3,500 บาท เหลือ 2,400 บาท พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า

 

Visitors: 16,572