นักวิจัยรุ่นใหม่

 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร "รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2565"

โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และสรีรวิทยา
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาการผลิตสัตว์
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาDisruptive technology ทางการผลิตสัตว์

 

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารการสมัครและส่งใบสมัครโดยการ Upload เอกสารได้แล้วตามลิงค์นี้

 • หนังสือขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2565 [คลิก]
 • ใบสมัคร .doc [คลิก]
 • ใบสมัคร .pdf [คลิก]
 • สมัครเข้าร่วมรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ แล้วส่งมาทางอีเมล ที่ achara.lu@kmitl.ac.th

** หมายเหตุ: ผู้สมัครรบกวนเตรียมเอกสารใบสมัครเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น!!
ดาวน์โหลดเอกสาร

Visitors: 16,352