คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

01 = 01 ตัวอย่างบทคัดย่อ (รวมคำแนะนำสำคัญ)

02 = 02 คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ (Proceedings & วารสารสัตวศาสตร์)

03 = 03 Check list ตรวจสอบก่อนส่งบทความ (Proceedings & วารสารสัตวศาสตร์)

04 = 04 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (คู่มือการเขียนบทความ April,2020)

(Click Link)

*ไฟล์ Word สำหรับอัพโหลดต้องใช้ .docx

ดาวน์โหลดเอกสาร

Visitors: 16,572